Jak vypočítat směrodatnou odchylku v Excelu

14. září 2020 183 Pohledy Jak-vypočítat-standardní-odchylku-v-Excelu

Procházet témata příspěvků

Úvod

Směrodatná odchylka je měřítkem toho, jak jsou hodnoty rozptýlené od jejich průměru (průměru). Směrodatnou odchylku můžete vypočítat v aplikaci Excel pomocí funkcí SMODCH.výběr, SMODCH.S.S nebo SMODCH.P.

V této příručce se dozvíte, jak vypočítat směrodatnou odchylku v Excelu na základě vzorku populace. Průvodce také popisuje, jak vypočítat směrodatnou odchylku v Excelu na základě celé populace.

Jak vypočítat vzorovou směrodatnou odchylku v Excelu

Funkce STDEV a STDEV.S (novější verze STDEV) se používají k výpočtu směrodatné odchylky na základě vzorek populace.

Když použijete některou z těchto funkcí, Excel předpokládá, že její vstupy jsou vzorkem základního souboru, nikoli celého základního souboru.

Pro výpočet směrodatné odchylky v Excelu na základě celé populace je lepší použít funkci STDEVP.

Tato část popisuje, jak používat funkce STDEV, STDEV.S SMODCH a STDEV.P.

Jak vypočítat Vzorek Standardní odchylka v Excelu s funkcemi STDEV a STDEV.S

Jak vypočítat vzorovou směrodatnou odchylku v Excelu pomocí funkce STDEV

Syntaxe funkcí STDEV a STDEV.S jsou:

|_+_| |_+_|

Číslo 1 (povinné) – představuje první číslo ve vzorku populace
Číslo 2 (nepovinné) – představuje číslo mezi 2 až 255 ve vzorku populace

Důležité poznámky

 1. Vzorce předpokládají, že poskytnuté údaje jsou vzorky populace.
 2. Pokud vaše data představují celou populaci, použijte místo toho funkce SMODCH.výběr a STDEV.P. Ty jsou popsány v další části
 3. STDEV a STDEV.S používají k výpočtu směrodatné odchylky metodu n-1
 4. Číslo1, číslo2 atd. mohou být čísla nebo názvy, pole nebo odkazy, které obsahují čísla.
 5. Pokud některá z hodnot obsažených v argumentech vzorce STDEV nebo STDEV.S odkazuje na buňku obsahující text, budou tyto buňky ignorovány.
 6. Pokud vaše ukázková data obsahují logické hodnoty a textové reprezentace čísel, použijte místo toho funkci STDEVA.
 7. STDEV a STDEV.S používají k výpočtu směrodatné odchylky v Excelu níže uvedený vzorec:
Vzorec standardní odchylky Excel

obrázek od Microsoftu

Výše uvedený vzorec je druhou odmocninou (SQRT) rozptylu (VAR) vzorku.

ve vzorci X je vzorek Znamenat AVERAGE(číslo1,číslo2,…) zatímco n je velikost vzorku.

Vypočítat Vzorek směrodatná odchylka pro data zobrazená v buňkách A2 až A11 použijte vzorec

|_+_|

Výsledek je 27,46391572 (buňka B14).

Chcete-li použít novější funkci, STDEV.S použijte tento vzorec

|_+_|

Jak vypočítat směrodatnou odchylku v aplikaci Excel s funkcemi SMODCH a STDEV.S

Jak jsem zmínil v minulé části funkce STDEV a STDEV.S předpokládají, že vstupní data jsou vzorky. Chcete-li vypočítat směrodatnou odchylku pro celý soubor, použijte STDEVP a STDEV.S.

Pomocí údajů uvedených v poslední části pro výpočet směrodatné odchylky pro celou populaci použijte níže uvedené vzorce:

|_+_| |_+_|

Výsledek obou vzorců je 26,05455814.

Jak vypočítat střední a směrodatnou odchylku v Excelu

Již dříve jsem řekl, že funkce směrodatné odchylky používají níže uvedený vzorec:

Vzorec standardní odchylky Excel

V této části ukážu, jak vypočítat směrodatnou odchylku od průměru (průměru) dat vzorku pomocí výše uvedeného vzorce.

Tato část bude odkazovat na pracovní list uvedený níže. Sloupec A obsahuje ukázková data.

Chcete-li vypočítat směrodatnou odchylku pomocí výše uvedeného vzorce, postupujte takto:

 • Vypočítejte Znamenat vzorku s níže uvedeným vzorcem:
|_+_|
 • Dále vypočítejte rozptyl dat každého vzorku ve sloupci A z výše uvedeného Znamenat . To je zobrazeno v buňkách B2 až B11 na obrázku níže:
 • Poté odmocni každou z hodnot disperze. To bylo provedeno ve sloupci C (viz obrázek výše).
 • Umocněné hodnoty se pak sečtou v buňce C14.
 • Dále spočítejte ukázková data a odečtěte 1 od součtu. Použitý vzorec je:
|_+_|

a výsledek je 9, zobrazeno v buňce C15.

 • Nakonec vezměte druhou odmocninu z C14/C15 (C14 děleno C15), jak je uvedeno níže:
|_+_|

Výsledek je 27,46392. Přesná hodnota vrácená funkcemi STDEV a STDEV.S.

Tato poslední část bude užitečná pro vysokoškoláky. Pokud jste povinni vypočítat směrodatnou odchylku, ale zobrazit kroky, použijte kroky v této části.

Závěr

Výpočet směrodatné odchylky pomocí Excelu je velmi přímočarý. V této příručce jsem ukázal různé způsoby, jak můžete vypočítat směrodatnou odchylku v Excelu.

V poslední části jste viděli, jak provést stejný výpočet z Znamenat vzorku.

Doufám, že vám tato zóna S pomohla.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, použijte prosím formulář Zanechat odpověď na konci této stránky.

Další užitečné příručky

 • Jak vytvořit spojnicový graf v Excelu
 • Excel Count: Jak počítat v Excelu s příklady

Další zdroje a reference